Robotik, makine mühendisliği-beraberindeuçak mühendisliğiveuzay mühendisliği,yazılım mühendisliği,elektronik mühendisliği,bilgisayar mühendisliğivekontrol mühendisliğidallarının ortak çalışma alanıdır. Robotlar bir yazılım aracılığıyla yönetilen ve yararlı bir amaç için iş ve değer üreten karmaşık makinelerdir.

Robotik bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görmektedir. Ülkemizde RobotikMekatronikadı altında anılır. niversitelerimizdeMekatronikadıyla robotik bölümleri açılmakta, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimler verilmektedir. "Robot kavramı ve uygulamaları", insan konforu ve güvenliğiyle ilgili temel kavramlarda ve uygulama niteliklerinde ilkesel düzeyde değişimlere yol açacak bilimsel ve teknolojik bir adımdır [1].

Robot kelime olarak ilk defa 1920’li yıllarda ortaya çıkmıs olsa da, robotlara ait ilk kavramlar ve robot olarak tanımlanabilecek ilk makinelere ait bilgiler M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Robot terimi Çek ve Slovakça dillerinde köle veya isçi anlamına gelmektedir. Robot tanımı konusunda birçok tanımlama yapmak mümkündür. Bu tanımlardan bir kaçı asağıda verilmiştir. 

Amerikan Robot Enstitüsü tarafından yapılan bir tanımlamada robot için, islem parçalarının ve araçların hareket ettirilebilmesi için tasarlanmıs olan çok fonksiyonlu ve programlanabilir manipülatör veya farklı görevleri yerine getirebilmek için degisken programlı hareketleri gerçeklestirebilen özel araç seklindedir. 


Robot bir kaide üzerinde en az bir kol, tutma organları (genellikle pensler, vantuzlar veya elektromıknatıslar), pnömatik, hidrolik veya elektriksel sensörler ile konumu ve basınç algılayıcılarıyla, bilgi islem organlarıyla donatılmıs kontrollü mekanik manipülatörlerdir.

Robotlar verilen bir dizi görevleri önceden programlanmıs hareketler aracılıgıyla malzemeleri, materyalleri, el aletlerini veya özel donanımları hareket ettirmek amacıyla tasarlanmıs çok islevli manipülatörlerdir.Sanayi robotunun en kapsamlı tanımı ve robot tiplerinin sınıflandırılması ISO 8373 standardında belirlenmistir.

Bu standarda göre bir robot söyle tanımlanır; Endüstriyel uygulamalarda kullanılan, üç veya daha fazla programlanabilir ekseni olan, otomatik kontrollü, yeniden programlanabilir, çok amaçlı, bir yerde sabit duran veya hareket edebilen birden fazla motorlu makine veya el aletine robot denir.

 

[1]. http://tr.wikipedia.org/wiki/Robotik